29 augustus 2019

Nieuwe CAO: de ABU en NBBU komen met één cao

Het is rond! De ABU en de NBBU komen met één cao. Vanaf 1 september 2019 is er één nieuwe cao voor de ABU en de NBBU met daarin een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige cao’s.  Vervolgens worden per 30 december 2019 twee geheel vernieuwde en cao’s ingevoerd met gelijkluidende afspraken. Maar wat gaat er veranderen? Lees het in dit artikel!

Voorheen hadden de NBBU en ABU twee verschillende cao’s. Het heeft best een behoorlijke tijd geduurd maar in juli was het dan toch zover: de ABU en NBBU komen met één cao. Werknemersorganisaties (FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV) en werkgeversorganisaties (ABU en NBBU) in de uitzendbranche hebben voor de cao’s een onderhandelingsresultaat bereikt. Met de intrede van deze cao’s worden gaan voor alle uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden.

Tussentijdse wijzigingen per 2 september 2019

Rechten bij overplaatsing naar ander uitzendonderneming (in hetzelfde concern):

  • De uitzendkrachten behouden hun rechtspositie in het fasesysteem als zij op verzoek van de uitzendonderneming binnen het concern waartoe de uitzendonderneming behoort bij een andere uitzendonderneming in het concern in dienst treden. Dat betekent dat bij een overgang in die situatie het aantal gewerkte weken wordt doorgeteld en de uitzendkracht dus sneller de fases doorloopt.
  • Bij opvolgend werkgeverschap waarbij de uitzendkracht om zijn werk te behouden overgaat naar een andere uitzendonderneming, behoudt de uitzendkracht zijn rechtspositie in het fasesysteem (zelfde fase en positie in die fase) en wordt ook voor de inschaling (hoogte van het loon) en toekenning van periodieke verhogingen rekening gehouden met het arbeidsverleden (ervaring in de functie) bij de vorige uitzendonderneming.

Beloning

  • Bij de inlenersbeloning worden de toeslagen uitgebreid met toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld koude-toeslag of toeslag voor het werken met gevaarlijke stoffen.
  • Als uitzendkrachten op verzoek van de uitzendonderneming binnen het concern veranderen van uitzendonderneming dan nemen zij de ervaring, op basis waarvan zij ingeschaald worden in het loongebouw van de opdrachtgever, mee. Dat betekent dat er bij die verandering van uitzendonderneming hetzelfde loon en hetzelfde uitzicht op een periodieke verhoging blijft.

Meer wijziging vind je in dit document van de ABU.

Wijzigingen per 30 december 2019

Beloning

  • De inlenersbeloning gaat gelden voor alle uitzendkrachten. Ook bij doorlening van de ene opdrachtgever aan de volgende geldt de inlenersbeloning van de opdrachtgever waar de uitzendkracht werkzaam is. Hiermee wordt ontduiken van de cao op dit onderdeel voorkomen.
  • De vakantiebijslag wordt verhoogd naar 8,33%.

Rechtspositie

  • De kennisgevingstermijn voor beëindiging van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding gaat gelden na 26 gewerkte weken en wordt 10 dagen.
  • Voor uitzendovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd gelden bij -tussentijdse -beëindiging de wettelijke opzegtermijnen.

Payroll

  • Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt payroll wettelijk geregeld. Payrollovereenkomsten vallen per 1 januari 2020 buiten de werkingssfeer van de cao voor Uitzendkrachten. Wel wordt in een overgangsregeling voor op 1 januari 2020 lopende payroll overeenkomsten voorzien.
Wil je weten wat er nog meer allemaal verandert en wat de rechten en plichten zijn van inlener, uitzendonderneming en de uitzendkracht? Het complete onderhandelingsresultaat vind je hier en de vernieuwde cao hier.

 

29 augustus 2019

Ik heb een vraag

Acsens Personeel

Altijd in contact

Ja, ik blijf graag op de hoogte!

Nieuws

4 juli 2024 Medewerker in beeld: Marita Ahmetaj

21 mei 2024 Medewerker in beeld: Danny Potter

Complete nieuwsoverzicht