15 november 2022

Minder gespannen arbeidsmarkt in derde kwartaal 2022

Minder gespannen arbeidsmarkt in derde kwartaal 2022

Van 143 vacatures op 100 werklozen naar 121 vacatures op 100 werklozen. De spanning op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal iets afgenomen. Het aantal banen nam nog steeds toe, en wel met 59 duizend. Terwijl er meer werknemers met een vaste arbeidsrelatie bij kwamen, nam het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie af. Dit blijkt uit de nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS.

Afname aantal vacatures

Eind september stonden er 449.000 vacatures open, 17.000 minder dan aan het einde van het tweede kwartaal. Dit is de eerste daling nadat het aantal vacatures acht kwartalen achtereen is toegenomen. Het aantal vacatures ligt nu onder het niveau van het eerste kwartaal van dit jaar.

Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel (92.000), de zakelijke dienstverlening (73.000) en de zorg (68.000). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Weer minder nieuwe vacatures

In het derde kwartaal ontstonden 374.000 nieuwe vacatures. Dat is 21.000 minder dan in het tweede kwartaal. Er werden 391 duizend vacatures vervuld (inclusief vervallen vacatures), waardoor het record van het tweede kwartaal met 13.000 werd overtroffen.

Minder banen bij uitzendbureaus en minder werknemers met een flexibele arbeidsrelatie

Bij de uitzendbureaus waren er in het derde kwartaal 14.000 banen minder dan in het voorgaande kwartaal, een daling van 1,8 procent. In het tweede kwartaal daalde het aantal banen in de uitzendbranche met 9.000 (-1,1 procent).

In het derde kwartaal van 2022 waren er 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 97.000 minder dan een kwartaal eerder. Hiermee is het aantal flexibele werknemers voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2021 gedaald. Deze afname kwam vooral doordat het aantal flexibele werknemers dat een vaste arbeidsrelatie heeft gekregen sterk toenam in het afgelopen kwartaal. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam in het derde kwartaal toe met 46.000 en bedroeg 5,3 miljoen.

“Aantal flexibele werknemers dat een vaste arbeidsrelatie heeft sterk toegenomen in 3e kwartaal

Werkloosheid toegenomen

In het derde kwartaal van 2022 nam de werkloosheid voor het eerst sinds hetzelfde kwartaal in 2020 weer toe. Het aantal werklozen steeg ten opzichte van het tweede kwartaal met 45.000 naar 372.000. Dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal was dat nog 3,3 procent. Het gaat bij werklozen om mensen die geen betaald werk hebben, maar daar wel naar hebben gezocht en op korte termijn beschikbaar zijn. De werkloosheid nam bij jongeren toe naar 8,2 procent en bij 25- tot 45-jarigen en 45- tot 75-jarigen naar respectievelijk 3,0 en 2,6 procent.

Bron: CBS

15 november 2022

Ik heb een vraag

Acsens Personeel

Altijd in contact

Ja, ik blijf graag op de hoogte!

Nieuws

26 januari 2023 Acsens in beeld: Charlotte

25 november 2022 Sollicitatieprocedure van 18 maanden en 6 rondes: is dat nog wel van deze tijd?  

Complete nieuwsoverzicht